GROEIKRACHT YOGA

GroeiKracht | september 2012

 Gedicht van Rutger Kopland

Jonge sla
Alles kan ik verdragen,

het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje

aardappelen, kan ik
met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.

Uit: Alles op de fiets – G.A. van Oorschot 1970

GroeiKracht Yoga en Begeleding biedt een combinatie van Yoga en Counselen en Coachen.  Zij biedt kortdurende individuele begeleiding aan mensen die zich willen sterken t.a.v. een situatie of vraagstuk in hun leven. Er wordt gezocht en gewerkt vanuit enthousiasme voor de kracht in ieder mens en vanuit respect voor diens kwetsbaarheden.

Bij GroeiKracht Yogalessen wordt gewerkt met asana’s (yogahoudingen) en aandacht voor persoonlijke groei. De lessen kunnen plaats vinden in zowel themagroepen als individuele begeleiding. 
Neem voor vragen of aanmelden contact op.

De mens is kwetsbaar in het diepst van zijn persoon maar sterk in het diepst van haar wezen.
– GroeiKracht Yoga en Begeleiding –